Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

İstatistiklerle Yaşlılar 2016 Yayımlandı.

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR 2016 HABER BÜLTENİ YAYIMLANDI.

Yaşlı nüfus oranı son beş yılda %17,1 arttı.

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini kadın nüfus oluşturdu.

Yaşlı nüfusun 2012 yılında %60,3'ü 65-74 yaş grubunda, %32,5'i 75-84 yaş grubunda ve %7,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2016 yılında %61,5'i 65-74 yaş grubunda, %30,2'si 75-84 yaş grubunda ve %8,2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

 • Beklenen ömür uzadı.
 • Yaşlı bağımlılık oranı 2016 yılında %12,3 oldu.
 • Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu.
 • Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 232 yaşlı olduğu görüldü.
 • Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı.
 • Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı %12,7 iken yaşlı kadınların oranı %50,4 oldu.
 • Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun %76,7'sini kadınlar oluşturdu.
 • Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı arttı.
 • Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,9 oldu.
 • Çalışan yaşlı nüfusun %72,8’i tarım sektöründe yer aldı.
 • Yaşlılık yardımından faydalanan yaşlıların sayısı 620 bin 19 oldu.
 • Her iki yaşlıdan biri genel sağlık durumundan memnun.
 • Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti.
 • Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısı 2 kat arttı.
 • Çocukları tarafından her zaman veya sıklıkla ziyaret edilme oranı %71,7 oldu.
 • Yaşlıların %40,2’si çocuklarının yanında yaşamak istediğini ifade etti.
 • Huzurevinde kalma isteğinin en önemli nedeni çocuklarına yük olmamak oldu.
 • Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı arttı.
 • Yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağı %64,2 ile aileleri oldu.
 • İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2,5 kat arttı.

AÇIKLAMALAR: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılından itibaren özel günlerde günün önemine atfen haber bülteni yayımlamaya başlamıştır. “Yaşlılara Saygı Haftası” çerçevesinde yaşlı nüfusa özel olarak çıkarılan bu haber bülteninde, yaşlı nüfusun demografik yapısı ile eğitim, medeni durum, sağlık, yoksulluk, işgücü durumu ve yaşam memnuniyeti gibi sosyo-ekonomik özelliklerine yer verilmiştir.

İstatistiklerle Yaşlılar, 2016 Haber Bülteni'ne http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644 linkinden erişim sağlanabilinir.